Bình Định: Bổ sung khu công nghiệp 100ha ở Quy Nhơn vào quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2), tỉnh Bình Định với diện tích 100 ha vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020.

UBND tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác về số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp; đảm bảo việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn 2 phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật hiện hành; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Bình Định thực hiện đúng mục đích sử dụng đất được chuyển đổi theo các quy định hiện hành; có giải pháp ổn định đời sống và có phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất.
Trước đó vào năm 2006, quy hoạch giai đoạn 2 của Khu công nghiệp Long Mỹ đã được Thủ tướng Chính phủ đưa vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg.
Tuy nhiên, trong giai đoạn 2009-2010, do chưa thu hút được nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng có năng lực, hệ thống giao thông đối ngoại còn hạn chế nên Chính phủ đã đồng ý đưa Khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2) ra khỏi danh mục quy hoạch.
Hiện Khu công nghiệp Long Mỹ đã gần lấp đầy và tuyến đường 639B (nơi xây dựng khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn 2) đoạn từ xã Canh Vinh (huyện Vân Canh) đi xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn, Bình Định) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Nên dự án Khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2) tiếp tục đưa vào quy hoạch.