Quy Nhơn Melody chương trình ưu đãi tháng 12 lên tới 29% ngay trung tâm thành phố Quy Nhơn

𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 𝐓𝐑𝐈 𝐀̂𝐍 Đ𝐀̣̆𝐂 𝐁𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 11

𝐃𝐀̀𝐍𝐇 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐘́ 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐈 𝐌𝐔𝐀 𝐃𝐔̛̣ 𝐀́𝐍 𝐐𝐔𝐘 𝐍𝐇𝐎𝐍 𝐌𝐄𝐋𝐎𝐃𝐘 – 𝐍𝐎̛𝐈 Đ𝐎́𝐍 𝐒𝐎́𝐍𝐆 Đ𝐀̂̀𝐔 𝐓𝐔̛ 𝐓𝐔𝐘𝐄̣̂𝐓 𝐕𝐎̛̀𝐈

━━━━━━━━━━━━

🔥𝐂𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐦𝐚́𝐢 𝐚̂́𝐦 𝐛𝐞̂𝐧 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚́ 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́

🎼 CĂN 1PN 50m2 : 1ty650 𝐭𝐲̉ – 1ty950 𝐭𝐲̉ ( 𝐜𝐨́ 𝐕𝐀𝐓)

🎼 CĂN 2PN 65-74m2 : 𝟑.𝟎 𝐭𝐲̉ – 𝟑.𝟓 𝐭𝐲̉ ( 𝐜𝐨́ 𝐕𝐀𝐓)

━━━━━━━━━━━━

🏖𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̂́𝐮 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 𝐦𝐮̀𝐚 𝐝𝐢𝐜𝐡 : 𝟔%

🏖𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝟓%/𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐨𝐚́𝐧 𝐭𝐮̛̀ đ𝐨̛̣𝐭 𝟐 (𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐦𝐚̣̆𝐭)

🏖𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐨𝐚́𝐧 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐨̣̂ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐥𝐚̃𝐢 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 𝟏𝟖%/𝐧𝐚̆𝐦 (𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐦𝐚̣̆𝐭)

🏖Thanh toán 𝟐𝟓% ký ngay hợp đồng mua bán

🏖 Thanh toán đến 𝟕𝟓% nhận bàn giao nhà

🎼 𝐐𝐮𝐲 𝐍𝐡𝐨̛𝐧 𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 cách biển 100m

Hiện trạng thi công , dự án đã cất nóc.

━━━━━━━━━━━━

Đ𝐞̂̉ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡: Tuấn


Quy Nhơn Melody chương trình ưu đãi tháng 12 lên tới 29% ngay trung tâm thành phố Quy Nhơn - Ảnh 1


Điện thoại:

0901447771