Thành lập 3 thị xã: Hoài Nhơn, Đông Hòa và Nghi Sơn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa nhất trí thông qua Nghị quyết về thành lập 3 thị xã thuộc các tỉnh Thanh Hoá, Phú Yên, Bình Định.

Cụ thể, Thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Huyện Hoài Nhơn có 420,84 km2 diện tích tự nhiên; số dân 212.063 người; có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 2 thị trấn và 15 xã.

Phương án thành lập thị xã Hoài Nhơn trên cơ sở toàn bộ 420,84 km2 diện tích tự nhiên, 212.063 người của huyện Hoài Nhơn. Thành lập 11 phường thuộc thị xã Hoài Nhơn trên cơ sở nguyên trạng 2 thị trấn và 9 xã của huyện Hoài Nhơn.

Như vậy, toàn tỉnh Bình Định có 1 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện; 32 phường, 10 thị trấn và 117 xã. Trong đó, thị xã Hoài Nhơn có 11 phường, 6 xã.

Thành lập thị xã Đông Hòa và các phường thuộc thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Hiện huyện Đông Hòa có 265,62 km2 diện tích tự nhiên; số dân 119.991 người; có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 2 thị trấn và 8 xã.

Phương án thành lập thị xã Đông Hòa trên cơ sở toàn bộ 265,62 km2 diện tích tự nhiên, 119.991 người của huyện Đông Hòa. Thành lập 5 phường thuộc thị xã Đông Hòa trên cơ sở nguyên trạng 2 thị trấn và 3 xã của huyện Đông Hòa.

Như vậy, tỉnh Phú Yên có 1 thành phố, 2 thị xã và 6 huyện, 21 phường, 6 thị trấn và 83 xã. Trong đó, thị xã Đông Hòa có 5 phường, 5 xã.

Thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Hiện trạng tỉnh Thanh Hóa có 11.114,65 km2 diện tích tự nhiên, dân số hơn 3,558 triệu người. Toàn tỉnh có 27 đơn vị hành chính cấp huyện, 559 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, huyện Tĩnh Gia có 455,61 km2 diện tích tự nhiên; số dân 307.304 người; có 31 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 1 thị trấn và 30 xã.

Phương án thành lập thị xã Nghi Sơn trên cơ sở toàn bộ 455,61 km2 diện tích tự nhiên, 307.304 người của huyện Tĩnh Gia hiện nay. Thành lập 16 phường thuộc thị xã Nghi Sơn trên cơ sở nguyên trạng 1 thị trấn và 15 xã thuộc huyện Tĩnh Gia.

Như vậy, tỉnh Thanh Hóa có 2 thành phố, 2 thị xã và 23 huyện; 50 phường, 28 thị trấn và 481 xã. Trong đó, thị xã Nghi Sơn có 16 phường và 15 xã.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/6/2020.